W gminie Pysznica inwestujemy w opiekę przedszkolną

Tytuł projektu: Przedszkole „Pod Wesołym Słonkiem”.

Wartość projektu: 748 989,93 zł

Wkład własny: 75 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 673 989,93 zł w tym: 636 641,44 zł ze środków UE, 37 348,49 zł ze środków budżetu Państwa

Czas realizacji: 01.05.2018 – 31.08.2019

Cele projektu: Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Pysznica, poprzez zwiększenie o 50, liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy i zachowanie instytucjonalnej gotowości miejsc przedszkolnych, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia projektu.

Opis: Projekt realizowany jest przez Gminę Pysznica, ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1: Rozwój edukacji przedszkolnej

Projekt skierowany jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica, nieobjętych dotychczas opieką przedszkolną Przedszkola w Pysznicy.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania i uzyskane efekty::
– zostaną zaadaptowane na potrzeby przedszkola i w pełni wyposażone pomieszczenia w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Brandwicy,
– zostanie utworzonych w tym budynku 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
– zostanie sfinansowane doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 1 nauczyciela przedszkola do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Informacja przekazana przez Artura Mierzwę (GZOSiP w Pysznicy)

Print Friendly, PDF & Email