Turniej Halowej Piłki Siatkowej – zapraszamy do udziału

Turniej ten jest pierwszym działaniem realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej. [Uchwała zobacz] Grupa inicjatywna w składzie: Weronika Madej, Adrian Tabaka oraz Patryk Siek wystąpiła z inicjatywą skierowana do mieszkańców gminy i okolicy związaną z działalnością w sferze kultury fizycznej. Inicjatywę tę poparło 20 osób. Inicjatywa otrzymała 15 punktów w ramach szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na realizację zadania “Turniej Halowej Piłki Siatkowej” grupa inicjatywna otrzyma 2000 zł na zakup pucharów, medali, statuetek oraz nagród rzeczowych i prowiantu dla uczestników. Praca wolontariuszy zaangażowanych w organizację turnieju wyceniona została na 720 zł i stanowi wkład własny grupy inicjatywnej.

Turniej juz w najbliższ niedzielę – 17 listopada. Zapisy i informacje: 603 361 759.

Print Friendly, PDF & Email