Szkolenie dla właścicieli lasów prywatnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych do udziału w szkoleniu pn. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl w terminie od 3 sierpnia do 11 września br.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Print Friendly, PDF & Email