System Informacji Przestrzennej gminy Pysznica

Pod adresem http://pysznica.e-mapa.net jest dostępny System Informacji Przestrzennej obejmujący cały obszar gminy Pysznica. Dostęp do systemu jest możliwy również ze strony internetowej pysznica.pl, gdzie w kolumnie po prawej stronie jest ikonka System Informacji Przestrzennej. System posiada wiele funkcji, w tym umożliwia sprawdzenie m.in. numeracji domów, działek gminnych przeznaczonych na sprzedaż. W SIP oznaczone zostały inwestycje zrealizowane przez gminę. System obecnie jest w trakcie aktualizowania i uzupełniania danych. Prosimy o wszelkie uwagi i sugestie dotyczące działania SIP i zawartych w nim informacji.

Print Friendly, PDF & Email