Sprzęt dla OSP w Studzieńcu

Współpraca z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaowocowała dotacją w wysokości 17 000 zł na zakup sprzętu dla OSP w Studzieńcu. Pozostałe środki – 8 334, 85 zł pochodzą ze środków Gminy Pysznica. Tym samym zrealizowano zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Studzieniec celem zwiększenia potencjału technicznego”. Na uroczystości przekazania sprzętu obecni byli: Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli bryg. Robert Lebioda, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Stalowej Woli st. bryg. Leszek Zieliński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Stalowej Woli dh. Grzegorz Idec, Wójt Gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Krzysztof Skrzypek, Zastępca Wójta Gminy Pysznica Witold Pietroniec, prezes OSP w Studzieńcu Józef Kuziora wraz ze strażakami z jednostki.

Print Friendly, PDF & Email