Spotkania informacyjne dotyczące wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Nisku

Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Spotkania odbędą się:
– 29 sierpnia 2016 r. – w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15, w godz. 10:00 – 12:30
– 31 sierpnia 2016 r. – w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 11e, w godz. 10:00 – 12:30
– 2 września 2016 r. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przy placu Wolności 14, w godz. 10:00 – 12:30
Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać:
– telefoniczne, pod nr telefonu 798 771 220
– mailowo, pod adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl

Ze względu na wielkość sali liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email