Realizujemy projekt “e-Gmina Pysznica 2019”

Na terenie gminy Pysznica prowadzone są bezpłatne kursy komputerowe. Dwie pierwsze grupy szkoleniowe powstały w Kłyżowie, trzecia w Jastkowicach, a czwarta w Pysznicy.

Gmina Pysznica 26 marca 2019 roku podpisała umowę z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw z Lublina o powierzenie grantu na realizację projektu „e-Gmina Pysznica 2019”. Wysokość grantu to 149 942,00 zł. Realizacja projektu obejmuje przeszkolenie 276 mieszkańców gminy Pysznica poprawiające umiejętności korzystania z Internetu oraz zwiększające umiejętności z zakresu e-usług publicznych i wykorzystania publicznych e-zasobów.

Szkolenia prowadzone będą w ramach następujących modułów tematycznych:
„Rodzic w Internecie”,
„Mój biznes w sieci”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
„Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”.

Maksymalna liczba osób w grupie to 12 uczestników. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne z przerwą kawową. Dla każdej grupy przewidziane są 32 godziny szkoleniowe. (Czas szkolenia 1 miesiąc)

Każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia.

Czas realizacji projektu całego projektu – maj 2019 do lutego 2020.

Zachęcamy mieszkańców gminy Pysznica do udziału w szkoleniu !

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica, pok. nr 27 tel. 15 841 01 03, e-mail: egminapysznica2019@pysznica.pl

Tekst i zdjęcia: Sylwia Krawiec

Print Friendly, PDF & Email