Przedszkole i oddziały przedszkolne pozostają zamknięte

Informujemy, iż z dniem 6 maja nie zostanie otwarte ani przedszkole ani oddziały przedszkolne w Gminie Pysznica.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania przez dyrektorów i wychowawców potrzeby uruchomienia zajęć opiekuńczych, zaledwie 11 % rodziców zgłosiło takie zapotrzebowanie. Mając na uwadze troskę o rodziców, którzy pracują podjęte zostały prace nad opracowywaniem procedur bezpieczeństwa oraz dostosowaniem podległych placówek do wymagań i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiednie służby sanitarne nastąpi uruchomienie placówek o czym, z odpowiednim wyprzedzeniem, poinformujemy rodziców.

Print Friendly, PDF & Email