Projekt Wspieraj lokalnie

Pandemia to czas próby do organizacji pozarządowych – szczególnie tych mniejszych, działających lokalnie. Projekt „Wspieraj lokalnie” umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego bezpośrednie wsparcie lokalnych organizacji w tych trudnych okolicznościach.

W ramach projektu Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych proponuje przygotowanie dla jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnego programu do rozliczeń PIT, który jest nowatorskim narzędziem wspierania lokalnych organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności. W programie znajdzie się specjalnie przygotowany katalog lokalnych organizacji pożytku publicznego (także oddziałów OSP, hufców ZHP itp.).

Lokalni podatnicy, którzy skorzystają z tej formy rozliczenia podatkowego – otrzymają niezwykle proste narzędzie wspierania lokalnych organizacji za pomocą 1% PIT. Ponadto w czasie rozliczenia program przypomni o znaczeniu rozliczania się z adresu faktycznego miejsca zamieszkania, co nie pozostaje bez znaczenia dla przychodów samorządu z podatku dochodowego.

Projekt przygotowany został przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i jest całkowicie bezpłatny dla jednostki samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz korzystających z programu PIT podatników. W ubiegłym roku współpracowało z nami ponad 550 samorządów z całej Polski oraz ponad 1200 organizacji pozarządowych.

Materiały informacyjne na temat projektu znajdą Państwo na naszej stronie:https://www.iwop.pl/wspieraj-lokalnie

Print Friendly, PDF & Email