Program Moja Woda

Rusza ogólnopolski program Moja Woda!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił ogólnopolski program Moja Woda.

Program adresowany do osób fizycznych, a jego celem jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

W ramach projektu można sfinansować zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji takich jak:
– przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
– instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
– elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

ℹ️Dotacja w ramach programu Moja Woda nie może być większa niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i jednocześnie nie większa niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

🗓Wnioski można składać od 01.07.2020 roku.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc po numer 178522344 lub na stronie https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/.

Szczegółowy regulamin i opis projektu: http://nfosigw.gov.pl/…/sr…/programy-priorytetowe/moja-woda/

Print Friendly, PDF & Email