Poszukiwani pracownicy i wolontariusze

Z uwagi na trudną sytuację kadrową Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli, zwracamy się do osób chcących podjąć zatrudnienie na zasadzie umowy cywilnoprawnej/wolontariatu z następującymi kwalifikacjami:

  • Pielęgniarka,
  • Ratownik Medyczny,
  • Opiekun Medyczny,
  • Salowa/Pokojowa.

Prosimy o bezpośredni kontakt z jednostkami:

  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5, Aneta Owczarek Kierownik Administracyjny tel. 158448618, 538 333 166,
  • Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 2, Łukasz Chrząstek Dyrektor DPS, tel. 530 094 060.

Istnieje również możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Print Friendly, PDF & Email