Pomarańczowy szlak rowerowy połączył Jastkowice z Łążkiem Garncarskim

Na podstawie porozumienia z 24 marca 2017 r. zawartego pomiędzy gminą Pysznica i gminą Janów Lubelski została oznakowany szlak rowerowy łączący Jastkowice (szlak rowerowy “Green Velo” od ul. Wolności ) z Łążkiem Garncarskim (zielony szlak rowerowy “Glinianych Garnków”). Szlak ma długość 18 km. Wykonawca – Sławomir Juraszewski z Lublina opracował projekt organizacji ruchu i oznakowanie szlaku rowerowego. Całkowity koszt zadania wyniósł 10 200 zł, za tego udział gminy Pysznica 6 732 zł. Oznakowanie szlaku pomarańczowego wykonane zostało zgodnie z instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK dla obu kierunków jazdy na całej długości szlaku rowerowego. Szlak w znacznej części jest wyznaczony po drogach leśnych utwardzonych, są jednak odcinki piaszczyste i wzniesienia, które mogą być wyzwaniem dla mniej wprawionych rowerzystów.

Więcej o szlaku pomarańczowym:

link do trasy szlaku w portalu bikemap:
https://www.bikemap.net/pl/route/4089367-trasa-szlaku-pomaranczowego-lazek-garncarski-jastkowice
sieć szlaków
https://drive.google.com/open?id=1q604UiAXtGbrAF_Y3i0iqtg-sdA&usp=sharing
podstrona poświęcona okolicy:
http://szlaki.lublin.pl/index.php/gmina-janow-lubelski

Zachęcamy do korzystania ze szlaku pomarańczowego i odwiedzania naszych leśnych okolic.

Zdjęcia: Sławomir Juraszewski, Beata Biały

Print Friendly, PDF & Email