Program “Mój Prąd”

Przypominamy o trwającym do 31 grudnia 2020 roku naborze wniosków na dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nowością w programie jest możliwość składania elektronicznych wniosków przez pełnomocnika. Informacje o programie:https://mojprad.gov.pl/ nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1589,nowosc-w-programie-moj-prad-mozliwosc-skladania-wnioskow-on-line-przez-pelnomocnika.html

“Moja komenda”

Aplikacja „Moja Komenda” przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce czytaj więcej

Nabór w konkursie grantowym

Przypominamy o trwającym do 31 maja naborze w konkursie grantowym “Działaj lokalnie”! Cel w tym roku jest szczególny – „Wsparcie działań związanych z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom”. Zapisów na indywidualne szkolenie można dokonać wysyłając e-mail na adres: el.tom.karbarz@gmail.com czytaj więcej