“Siła Przedsiębiorczości’

Projekt “Siła Przedsiębiorczości” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Informacje o projekcie i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej: http://aspproject.pl/index.php/2020/03/16/sila-przedsiebiorczosci/ Dokumenty rekrutacyjne można składać w czytaj więcej