Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica” – trwają prace związane z aplikowaniem o dofinansowanie z działania 3.1 – „Rozwój OZE” z RPO WP 2014-2020

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – Gmina Pysznica planuje podjąć działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy.
Zamierzamy złożyć wniosek o dofinansowanie instalacji OZE dla mieszkańców. Projekt polegał będzie na dostawie i montażu instalacji OZE, takich jak: kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Pysznica.
Szczegółowe informacje na temat warunków udziału mieszkańców w projekcie zostaną opublikowane w najbliższym czasie. Wójt Gminy Pysznica zachęca do odwiedzania strony internetowej pysznica.pl, gdzie na bieżąco umieszczane będą niezbędne informacje w tym zakresie.

Print Friendly, PDF & Email