Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Pysznica informuje, że od dnia 04.01.2021 r. będą przyjmowane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, który kompostuje odpady i chce skorzystać ze zwolnienia (4,00 zł od osoby) jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Załącznik nr 2 deklaracji (tj. oświadczenie  o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej) składają wyłącznie właściciele nieruchomości, na których są zameldowane osoby lecz nie zamieszkują .

Deklaracje należy złożyć nie później niż do 10 lutego 2021 roku:

osobiście w Urzędzie Gminy Pysznica przy ul. Wolności 322 (Biuro Podawcze),

– pocztą  na adres: Urząd Gminy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica,

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać  pod nr 15 841 00 24,  604 972 836

Formularze do pobrania [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email