Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy – relacje z podjętych działań

W czwartek 19 września z inicjatywy Łukasza Bajgierowicza – Wójta Gminy Pysznica, na terenie naszej gminy rozpoczęła się ogólnopolska akcja “Sprzątanie świata”. Poniżej informacje z działań podjętych przez nasze szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach

W czwartek 19 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez fundację “Nasza Ziemia’” Akcja miała na celu uświadomienie uczniów, jak bardzo istotne jest wspólne działanie na rzecz poszanowania środowiska. W ramach akcji uczniowie szkoły i oddział przedszkolny przygotowali prace plastyczne dotyczące ochrony środowiska, segregacji odpadów czy recyklingu. Dodatkowo uczniowie klas 0-3 przygotowali prace techniczne pt. “Coś z niczego’” natomiast uczniowie klas 4- 8 przygotowali plakaty tematyczne i odbyli warsztaty o tematyce ekologicznej. Najmłodsi uczniowie nauczyli się, jak ważna jest segregacja odpadów oraz jak ważna jest ich postawa wobec środowiska, w którym żyjemy. Mamy nadzieję, że te warsztaty utwierdzą w uczniach naszej szkoły, jak niebagatelna jest ich rola w tworzeniu “czystej’’” Małej Ojczyzny.

Opracowała: Aleksandra Kuśmider – studentka IV roku biologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Zdjęcia: PSP Krzaki

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie

W dniu 19 września 2019 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie wraz z nauczycielami aktywnie wzięli udział w gminnej akcji sprzątania świata.
Najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w zajęciach warsztatowych pt. „Co zagraża ludziom i przyrodzie?”, obejrzały film edukacyjny, poznały zasady segregacji śmieci. Ich starsi koledzy wyruszyli w teren. Ogółem w akcji wzięło udział 83 uczniów i 12 nauczycieli.

Tekst i zdjęcia: PSP w Kłyżowie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy

19 i 20 września 2019 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy wraz z wychowawcami uczestniczyli w 26 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Nie śmiecimy-sprzątamy –zmieniamy”.
19 września 2019 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych wykonały plakaty opowiadające o pięknie przyrody, o ekologii oraz segregacji śmieci.
Tego dnia odbyły się także rodzinne warsztaty ekologiczne zorganizowane dla rodziców, przedszkolaków oraz uczniów klas I-III. Uczestnicy warsztatów mieli zaprojektować i wykonać zabawkę – zwierzątko z surowców wtórnych. Wszyscy z dużym zaangażowaniem przystąpili do pracy. W ruch poszły zużyte przedmioty, plastikowe odpady, kartony, nożyczki, kleje itp. Sala przemieniła się w prawdziwy warsztat.
Celem prowadzonych działań proekologicznych było uwrażliwienie dzieci, aby w przyszłości stały się prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.
19 i 20 września 2019 r. uczniowie szkoły podstawowej brali udział w akcji sprzątania przyszkolnych terenów, boisk sportowych i „Zielonej Pracowni” oraz w plastycznych warsztatach ekologicznych. Finał odbył się na dziedzińcu szkolnym, gdzie wszyscy uczestnicy prezentowali swoje prace zachęcające do poszanowania zasobów naturalnych, ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji.
Dodatkowo wychowawcy klas I – III mając na uwadze wspieranie potencjału rozwojowego uczniów oraz stwarzanie warunków do ich aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska lokalnego, zorganizowali konkurs recytatorski „Ekologia na co dzień”. Uczniowie zaprezentowali wiersze o tematyce ekologicznej, a finaliści zostali nagrodzeni dyplomami.
Głównym celem tegorocznego przedsięwzięcia było rozbudzenie świadomości ekologicznej u uczniów oraz zachęcanie do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Tekst i zdjęcia: PSP w Pysznicy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach

W czwartek 19 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach wzięli czynny udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata.
W ramach tej akcji uczniowie kl. 0 –III wzięli udział w warsztatach techniczno – plastycznych tworzenia dzieł z recyklingu. Klasy IV – VI uczestniczyły w lekcjach o tematyce związanej z segregacją śmieci i ochroną środowiska. Z kolei uczniowie kl. VII – VIII zaopatrzeni w worki i rękawiczki wyruszyli sprzątać Małą Ojczyznę.
Mamy nadzieję, że pogadanki na temat segregacji śmieci i czynny udział w akcji zaszczepią w dzieciach nawyki dbania o otaczającą przyrodę.

Tekst i zdjęcia: PSP w Jastkowicach

Przedszkole w Pysznicy wraz z oddziałem w Brandwicy

Dnia 20.09.2019 r. Przedszkole w Pysznicy oraz oddział w Brandwicy włączyły się w akcję „Sprzątanie Świata – Polska”, pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Sprzątanie ogrodu przedszkolnego poprzedzone zostało zajęciami dotyczącymi segregowania odpadów i recyklingu, po których nasze przedszkolaki z wielkim zapałem porządkowały teren wokół Przedszkola. Rodzice i nauczyciele pomogli dzieciom stworzyć pomysłowe prace z odpadów. Ciężka praca dzieci została nagrodzona słodkim poczęstunkiem.
Zdobyte doświadczenia zaowocują z pewnością właściwymi ekologicznymi postawami na co dzień.

Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Pysznicy wraz z oddziałem w Brandwicy

Print Friendly, PDF & Email