List otwarty Wójta Gminy Pysznica

Szanowni Mieszkańcy,

Zwracam się do Państwa w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany stawki za odbiór odpadów w gminie Pysznica.

Na wstępie zaznaczę, iż chciałbym aby rosnące koszty jak najmniej obciążyły portfele mieszkańców naszej gminy. Niestety przepisy dotyczące gospodarki odpadami zostały tak skonstruowane, że wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów muszą być pokryte z opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości. Gmina nie ma możliwości dopłacać do zbierania odpadów, ani na tym zarabiać. System musi się bilansować, nad czym czuwają instytucje kontrolujące m.in. Regionalna Izba Obrachunkowa.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat ilość odpadów odbieranych w naszej gminie stale rośnie. W roku 2014 było to ponad 1100 ton, natomiast w 2019 r. było to już blisko 2000 ton.

W ciągu 5 ostatnich lat nastąpił wzrost ilości odpadów które oddajemy o ponad 75%. Utylizacja każdej tony odpadów wiąże się z opłatą, dlatego wzrost masy odbieranych odpadów oznacza wzrost stawki ponoszonej przez mieszkańców. Ponadto w ostatnim czasie na terenie całego kraju ceny zagospodarowania odpadów drastycznie wzrosły. I tak np. 1 tona odpadów zmieszanych, oddawanych do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) w Stalowej Woli w 2019 r. kosztowała gminę Pysznica 197 zł netto a od 1 stycznia 2020 r. już 490 zł netto, odpady z tworzyw sztucznych podrożały ze 120zł netto do 450 zł netto, natomiast za tonę odpadów wielkogabarytowych zapłacimy w 2020 r. 950 zł netto, gdzie rok wcześniej była to kwota 500 zł netto. Należy zaznaczyć, iż nie ma fizycznej i prawnej możliwości, aby odpady komunalne były składowane na terenie naszej gminy. Na wysokość opłaty ponoszonej przez mieszkańców składa się koszt zagospodarowania odpadów a także ich odbiór i transport. Przetarg na odbiór i transport odpadów na terenie naszej gminy wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej w Pysznicy, a na mocy podpisanego porozumienia z gminą Stalowa Wola, wszystkie odpady komunalne trafiają do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów w Stalowej Woli (ZMBPOK). Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż oferta cenowa ZMBPOK ze Stalowej Woli była najkorzystniejszą wśród podmiotów zajmujących się tego typu działalnością.

Po dokładnej analizie kosztów, wielu spotkaniach oraz dyskusjach ustalona została nowa stawka za odbiór odpadów na terenie gminy Pysznica na poziomie 16 zł za osobę, która będzie obowiązywać od 1 lutego 2020 r. W trosce o rodziny wielodzietne zachowana została dotychczasowa ulga dla szóstej i kolejnych osób w gospodarstwie domowym, a także dotychczasowa częstotliwość odbioru odpadów. 

Mając na uwadze rosnące koszty odbioru odpadów w całej Polsce oraz zapowiedzi ekspertów o możliwych dalszych podwyżkach związanych z ich zagospodarowaniem należy myśleć o zmniejszeniu ilości i dokładniejszej segregacji. W naszej gminie blisko 65% zbieranych odpadów stanowią odpady zmieszane. Dlatego musimy mieć na uwadze, że segregacja odpadów ma sens i realny wpływ na wysokość opłaty, która jest przez nas ponoszona. Zachęcam więc Państwa do zapoznania się z dołączoną ulotką, która przypomni podstawowe zasady dotyczące segregacji. Dzięki zmniejszeniu ilości oddawanych odpadów, poprzez kompostowanie śmieci typu BIO oraz ich poprawną i efektywną segregację, możemy w przyszłości wpłynąć na zahamowanie wzrostu ponoszonych przez nas kosztów. Należy także pamiętać, iż np. robiąc zakupy sprzętu AGD i RTV możemy bezpłatnie zwrócić zużyty i niepotrzebny sprzęt w sklepie. Dotyczy to również zużytych opon samochodowych. Im mniej śmieci będziemy produkować, tym mniej będziemy płacić za ich odbiór – pamiętajmy o tym już na etapie robienia zakupów.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Pysznica
Łukasz Bajgierowicz

Print Friendly, PDF & Email