Komunikat dla mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Pysznica dot. OZE

Wójt Gminy Pysznica zaprasza mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Pysznica do składania zgłoszeń udziału w projekcie na instalację kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Pysznicy pokój nr 9 (parter) wyłącznie od 1 do 19 września 2016 r.
Zgłoszenie to kompletnie wypełniona i podpisana przez właściciela nieruchomości deklaracja udziału w projekcie wraz z ankietą, które od 31 sierpnia 2016 roku będą do pobrania w Urzędzie Gminy w Pysznicy oraz ze strony internetowej pysznica.pl
Projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica” jest uwarunkowany ogłoszeniem naboru wniosków w tym zakresie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a jego realizacja będzie możliwa tylko pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email