Kolejne laptopy trafiły do szkół

W ramach zadania “Zdalna szkoła + w gminie Pysznica” zostało zakupionych 28 szt. laptopów z przeznaczeniem dla uczniów ze szkół z terenu gminy.
Laptopy dostarczone zostały do Urzędu Gminy w Pysznicy 20 sierpnia, a uroczyste przekazanie miało miejsce 4 września 2020 r. na spotkaniu z jednostkami oświatowymi.
Zakupu dokonano na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 865-23-97-341 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Kwota środków przeznaczonych na zakup laptopów: 74 700,36 zł została pozyskana w 100% z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Rozdysponowanie komputerów:
PSP w Pysznicy – 11 szt.
PSP w Jastkowicach – 7 szt.
PSP w Kłyżowie – 5 szt.
PSP w Krzakach – 5 szt.

Print Friendly, PDF & Email