Jak prawidłowo segregować odpady?

Drodzy Mieszkańcy!

Przygotowaliśmy dla Państwa informator, który pomoże w prawidłowej segregacji odpadów. Kwestią problematyczną jest popiół, dlatego przypominamy, że należy go wrzucać do szarych worków, a nie do kosza na odpady zmieszane. Informacja ta jest szczególnie istotna ze względu na zmianę stawki za przyjęcie tony odpadów zmieszanych przez Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. Stawka dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów wynosi 490,00 zł netto zaś 1 tona odpadów niesegregowanych (zmieszanych) zanieczyszczonych frakcją popiołu wynosi aż 1500 zł netto! Mając na uwadze zarówno troskę o środowisko, jak i nasze finanse, bardzo prosimy o przemyślaną segregację odpadów.

Worki na popiół są wymieniane podczas odbioru odpadów, można je również odebrać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Pysznicy, ul. Wolności 295, w Urzędzie Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322 oraz u sołtysów.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, do którego należy Gmina Pysznica, opracował informacje, które wyjaśniają co dzieje się z odpadami oraz tłumaczą kwestie wzrostu cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Print Friendly, PDF & Email