Historyczny Mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europ

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Historyczny Mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy.

Zachęcamy do aplikowania!

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122020wddekid

Print Friendly, PDF & Email