Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie w 2017 r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy został wybrany w przetargu i będzie świadczył usługi wywozu odpadów na terenie gminy Pysznica do końca 2017 r.
Rada Gminy określiła, w uchwale XXXVIII/230/2014 z 5 lutego 2014 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości.
Ustalone opłaty miesięczne, mieszkańcy uiszczają na konto Gminy Pysznica nr 63 9434 1025 2006 1695 1311 0001 w terminie, z częstotliwością i w trybie określonym w uchwale Rady Gminy Pysznica nr XX/115/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
Wszyscy mieszkańcy w dniu wywozu odpadów mają obowiązek wystawienia pojemników  i worków z odpadami przed swoją posesję do godz. 7:30.
Nie wystawienie odpadów nie zwalnia mieszkańców z obowiązku uiszczenia opłat.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest on zlokalizowany przy zakładzie segregacji odpadów w Pysznicy i czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt. Do PSZOK każdy z mieszkańców gminy Pysznica może dostarczyć własnym transportem odpady zebrane selektywnie (plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, odpady zielone np. skoszona trawa z ogródka, popiół) nieodpłatnie w godzinach pracy PSZOK.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Wolności 295 ,  37-403 Pysznica
Biuro Obsługi Klienta: dni robocze 7:00 – 15:00
Centrala tel./fax: 15 841-00-08
Telefon kom: 504-067-305
E-mail biuro: biuro.gzk@pysznica.pl

Składowisko i Zakład Segregacji Odpadów
Telefon: 15 642-77-94
Telefon kom.: 512-473-910
E-mail: zso@pysznica.pl

Print Friendly, PDF & Email