Harmonogram wywozu odpadów w 2019 r. na terenie gminy Pysznica

Szanowni Państwo,
W wyniku przeprowadzonego postępowania Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy nadal będzie świadczył usługi wywozu odpadów na terenie gminy Pysznica w 2019 roku.
Wszyscy mieszkańcy w dniu wywozu odpadów mają obowiązek wystawienia pojemników i worków z odpadami przed swoją posesję do godz. 7.30. Nie wystawienie odpadów nie zwalnia mieszkańców z obowiązku uiszczenia opłat .
Nadal funkcjonował będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – jest on zlokalizowany przy Zakładzie Segregacji Odpadów w Pysznicy i czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt. Do PSZOK każdy z mieszkańców gminy Pysznica może dostarczyć własnym transportem odpady zebrane selektywnie (plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, popiół, odpady zielone np. skoszona trawa z ogródka) nieodpłatnie w godzinach pracy PSZOK.

Jednocześnie prosimy mieszkańców korzystających z kanalizacji zbiorczej o nie wrzucanie do niej rzeczy powodujących jej niedrożność. Są to patyczki do czyszczenia uszu, chusteczki nawilżane, mopy, szmaty itp.
Nie należy wlewać olejów jadalnych, które zastygając tworzą wraz z innymi zanieczyszczeniami czopy, które jest bardzo trudno usunąć nawet za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Informujemy , że istnieje możliwość przesyłania FV za wodę i kanalizację drogą mailową, chętnych zapraszamy do biura celem podpisania oświadczenia i podania adresu mailowego.

Jan Ślusarczyk
Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o. w Pysznicy

 

Print Friendly, PDF & Email