Gminne inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dobiegły końca remonty dróg w gminie Pysznica wsparte dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

Pierwsze zrealizowane zadanie to remont dróg nr 101224R (ulica Kaczyłów), 101242R (ulica Słoneczna) i 101216R (ulica Kościelna i Jedności Narodowej) w miejscowości Pysznica. W ramach tego zadania wyremontowano 1701 m dróg za kwotę 389 047,92 zł z czego 272 33300 zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostałe środki z budżetu gminy. 

Drugie zadanie polegało na remoncie drogi gminnej nr 101233R – ulicy Podsanie w Kłyżowie. Całkowity koszt remontu 998 metrów drogi to 249 762,96 zł – z Funduszu Dróg Samorządowych gmina pozyskała kwotę 174 834,30 zł.

Po zakończeniu prac z wizytą w naszej gminie gościł sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poseł na Sejm RP – Rafał Weber. Wójt Gminy Pysznica – Łukasz Bajgierowicz, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica – Krzysztof Skrzypek oraz Zastępca Wójta Gminy Pysznica – Witold Pietroniec zaprezentowali ministrowi wyremontowane drogi, podkreślając przy tym jak ważne dla samorządów jest wsparcie z FDS.

Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Infrastruktury Fundusz Dróg Samorządowych powołany został jako mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

Print Friendly, PDF & Email