Działania profilaktyczne – prelekcja dla rodziców

29 stycznia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kłyżowie zorganizowano prelekcję dla rodziców pt. „Uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych, fonoholizm. Jak pomóc mojemu dziecku?”. Prelekcję wygłosiła pani Katarzyna Przekora, psycholog Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.
Uczestnicząc w prelekcji, rodzice poznali zagrożenia, na jakie narażone są ich dzieci w Internecie. Uzyskali informacje jak chronić dzieci przed szkodliwymi treściami oraz co zrobić, jeśli dziecko już się z nimi zetknęło. Podczas spotkania podkreślona została konieczność ustalania zasad bezpieczeństwa: określanie czasu spędzanego przez dziecko w Internecie, stosownie do jego wieku, kontrolę rodzicielską w czasie, gdy dziecko korzysta z komputera. Rodzice poznali również oznaczenia gier komputerowych, by móc określić, czy gra jest dostosowana do wieku dziecka.
Specjalista zaprezentował grupę czynników ryzyka, które sprzyjają uzależnieniom wśród dzieci. Szczególnie podkreślona została potrzeba zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci. W dalszej części prezentacji rodzicom przedstawiono listę pytań, by mogli rozpoznać, czy ich dziecko jest uzależnione, czy też nie.
Na koniec rodzice otrzymali wykaz przydatnych stron komputerowych oraz wskazówki, do kogo zwrócić się po pomoc w przypadkach podejrzenia uzależnienia dziecka.
W prelekcji brało udział 66 rodziców.

Tekst i zdjęcia: PSP w Kłyżowie

Print Friendly, PDF & Email