Dom Ludowy w Jastkowicach ma nowe wyposażenie

Dzięki realizacji zadania “Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Jastkowicach” mającemu na celu zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji “Uniwersytetu Samorządności” objętej “Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020” Dom Ludowy w Jastkowicach zyskał dodatkowe wyposażenie.

W ramach zadania zakupiono: sprzęt projekcyjny,  nagłośnieniowy oraz wyposażenie kuchni. Wartość realizacji zadania wyniosła 32 105 zł

W ramach pracy własnej mieszkańcy Jastkowic wykonali 162 godziny prac związanych z odnowieniem ścian pomieszczeń Domu Ludowego, konfiguracją sprzętu komputerowego i nagłaśniającego, złożeniem mebli i podłączeniem zmywarki. 

Realizacja tego zadania pozwoli w nadchodzącym roku na organizację szkoleń dla mieszkańców (kulinarnych, wokalnych, teatralnych i komputerowych).

Relacja zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Województwa Podkarpackiego w wysokości 15 000 zł

Print Friendly, PDF & Email