76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Powstanie miało trwać tylko kilka dni, a trwało aż 63 – do 3 października. W trakcie powstania zginęło 18 000 powstańców, 25 000 osób zostało rannych. Ucierpiała także ludność cywilna – niemalże 180 000 tysięcy osób zostało zabitych. Pół miliona mieszkańców Warszawy wypędzono z miasta, które po powstaniu prawie całkowicie spalono i zburzono.

Pamięć o tych wydarzeniach jest ważna zarówno dla naszej tradycji, jak i kultury.

Pamiętamy!

Print Friendly, PDF & Email