Ekshumacje w Kłyżowie na cmentarzu z I wojny światowej

W maju prowadzone były prace ekshumacyjne szczątków z nieurządzonego cmentarza wojennego w Kłyżowie (w pobliżu ul. Podkorzeniec) które zostaną przeniesione na cmentarz parafialny w Kłyżowie.
Obszar cmentarza został określony na podstawie relacji mieszkańców Kłyżowa i śladów po cmentarzu – trzech krzyży nagrobnych ustawionych współcześnie. Obszar gdzie pochowani są żołnierze z okresu I wojny światowej usytuowany jest na terenie prywatnych działek. W chwili obecnej teren jest nieuporządkowany. Ze względu na położenie i trudności ze sprawowaniem opieki, a co za tym idzie z wykonaniem trwałego urządzenia, najlepszym rozwiązaniem jest ekshumacja pochówków i przeniesienie na miejscowy cmentarz parafialny. Ze względu na śladowe zachowanie pochówku prace prowadzone były przez archeologów z zastosowaniem odpowiedniej metodyki badań.
Gmina Pysznica jest realizatorem tego przedsięwzięcia, natomiast podmiotem finansującym jest Wojewoda Podkarpacki. Prace określone zostały jako interwencyjne ze względu na stan zachowania cmentarza.

Print Friendly, PDF & Email