12 czerwca 2015 roku Urząd Gminy będzie nieczynny

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 130 par.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) Wójt Gminy Pysznica wydał zarządzenie w sprawie czasu pracy w czerwcu 2015 r.
Ustala się w Urzędzie Gminy w Pysznicy dzień wolny od pracy w dniu 12 czerwca 2015 r. w zamian za dzień świąteczny 15 sierpnia 2015 r. przypadający w sobotę w okresie rozliczeniowym.
Ustalony dzień 12 czerwca 2015 r. jest dniem bez obsługi stron w Urzędzie.

Print Friendly, PDF & Email