“Ekologicznie poproszę” w Przedszkolu

W dniu 28 kwietnia w ogrodzie „Zielone zakątki” przy Przedszkolu w Pysznicy odbył się piknik pt. ”Ekologicznie poproszę”. Po oficjalnym otwarciu przez panią dyrektor Dorotę Dąbrowską przedszkolaki z grup 4 i 5 latków przedstawiły inscenizację pt. „Wszyscy o przyrodę dbamy, bo bardzo ją kochamy”. W obchody naszego pikniku wpisaliśmy ogólnopolską kampanię „Listy dla Ziemi” Fundacji Ekologicznej Arka, skierowaną do ludzi, by chronić zasoby naturalne naszej planety. Uatrakcyjnieniem pikniku była wizyta strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Pysznicy którzy umożliwili przedszkolakom zapoznanie się ze sprzętem przeciwpożarowym, a także  przejazd wozem strażackim. Gościem przedszkolaków byli także przedstawiciele Stowarzyszenie EKOSKOP z Rzeszowa, które zorganizowało wystawę “Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” oraz stoiska edukacyjne. Mikroskopowe badania bioróżnorodności cieszyły się dużymm zainteresowaniem dzieci i rodziców. Dodatkową atrakcją były dmuchane zamki udostępnione dla dzieci przez państwo A. i J. Katów. Dzieci i rodzice chętnie uczestniczyli w konkursach ekologicznych, do których nagrody ufundowali państwo Irena i Robert Lebiodowie.
Szczególne podziękowania kierujemy dla pani Katarzyny Ruszała ze Stowarzyszenia EKOSKOP, Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Pysznicy pana Ryszarda Szado, państwa Anny i Jacka Katów, państwa Ireny i Roberta Lebiodów,  a także wszystkich rodziców, którzy przyczynili się do zorganizowania pikniku.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejną tego typu imprezę za rok !

oprac: Agnieszka Gęśla (Przedszkole w Pysznicy)

Print Friendly, PDF & Email