Zebranie wiejskie w sołectwie Pysznica – 8 września 2019 r.

Zawiadamia się mieszkańców SOŁECTWA PYSZNICA, że w dniu 8 września 2019 r. (niedziela) o godz. 12.00 w byłej sali Domu Kultury w Pysznicy przy ul. Wolności 277, odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  3. Bieżące sprawy sołectwa.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie zebrania.

Prosi się wszystkich mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.
Na zebraniu obecni będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Pysznicy.

Sołtys
Janusz Bąk

Pysznica, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email