Zebranie wiejskie w sołectwie Pysznica-17 marca 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców SOŁECTWA PYSZNICA, że w dniu 17 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 12.00 w sali byłego Domu Kultury
w Pysznicy odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Konsultacje zmian w statucie sołectwa, w tym zmian granic sołectwa Pysznica i Olszowiec dotyczących ulicy Sportowej.
  3. Informacja o programie „Czyste powietrze” i uldze termomodernizacyjnej.
  4. Bieżące sprawy sołectwa.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie zebrania.

Prosi się wszystkich mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.
Na zebraniu obecni będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Pysznicy.

Sołtys
Janusz Bąk

Pysznica, dnia 8 marca 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email