Zebranie wiejskie w sołectwie Kłyżów – 15 września 2019 r.

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Kłyżów, że w dniu 15 września 2019 r. (niedziela) o godz. 14.00 w sali Domu Strażaka odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  3. Bieżące sprawy sołectwa.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie zebrania.

Prosi się wszystkich mieszkańców wsi o udział w zebraniu. 
Na zebraniu obecni będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Pysznicy.

Sołtys
Piotr Pelic

Kłyżów, dnia 3 września 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email