Zebranie wiejskie w Jastkowicach – 16 września 2018 r.

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Jastkowice, że w dniu 16 września 2018 r. (niedziela) o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Jastkowicach odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
– w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pysznica,
– w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
4. Bieżące sprawy sołectwa.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie zebrania.

Prosi się wszystkich mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.
Na zebraniu obecni będą przedstawiciele Urzędu Gminy w Pysznicy.

Print Friendly, PDF & Email