Szkolenia zawodowe

Wektor Szymon Trzemżalski w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze ogłasza rekrutację do projektu “(Re)start zawodowy”.
Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) prosimy przesyłać na adres: Wektor Szymon Trzemżalski, ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
• osoby powyżej 29 roku życia
• osoby mieszkające na terenie województwa podkarpackiego
• osoby niepracujące, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bądź bierne zawodowo
• osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie na poziomie ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne: kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej do których zaliczamy: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, uzupełniające Liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
• osobom z niepełnosprawnościami,
• osobom nie posiadającym kwalifikacji,
• osobom bez doświadczenia zawodowego,
• osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną.

Oferujemy:

 • 5-cio miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie stażowe 1551,84 zł/m-c)
 • szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów (10,34 zł/godz.)
 • doradztwo zawodowe
 • konsultacje z psychologiem
 • pośrednictwo pracy
 • catering
 • zwrot kosztów dojazdu
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi
  Więcej informacji pod nr tel. 570-953-749 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  e-mail: n.kloc@wektorwiedzy.pl; restart.zawodowy@gmail.com)
Print Friendly, PDF & Email