Informacja o badaniu statystycznym wśród mieszkańców

Od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województw: podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzone badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin.Wykonawcą badania pn.: „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji” jest firma Market Research czytaj więcej