Szkolenie dla osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Podkarpacka Akademia Aktywizacji Zawodowej”, którego celem jest podniesienie aktywności zawodowo-edukacyjnej, wyposażenie uczestników w kwalifikacje i kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zwiększając tym szanse czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłosiło nabory wniosków w ramach „Rozwijania działalności gospodarczej” oraz „Pozostałych działań konkursowych” od od 30 grudnia 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 (Przedsięwzięcie III.4.1.Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej/ czytaj więcej

Spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach: czytaj więcej