Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu

dot. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa stacji bazowej, telefonii komórkowej P4 sp. z o.o. o oznaczeniu STW7001B” na działce nr ewid.1339, położonej w Jastkowicach przy ul. Sosnowej

Print Friendly, PDF & Email