Lista publikacji

Książki:

Harcerski zwiad. Pysznica z czasów II wojny światowej, 2016, pod red. ks Tomasza Kopcia, Wyd. POLIHYMNIA Sp. z o.o. z Lublina
Teresa Mierzwa, Ludwika Błażejowicz, 2016, Dwór w Pysznicy, Wyd. Agencja Reklamy NADO
Wiesław Drabik, 2015, Tradycje i zwyczaje pysznickiej ziemi, Wyd. Grafix z Wieliczki
Wiesław Drabik, 2014, Legendy i skarby Pysznicy i okolic, Wyd. Grafix z Wieliczki
Ks. Andrzej Sekulski, 2014, Nasza Mała Ojczyzna Kłyżów, Wyd. Agencja Reklamy NADO

Album Cztery pory roku w gminie Pysznica, 2013, pod red. Beaty Biały i Zbigniewa Światowca, Propaganda sp. z o.o.
Szlakiem krzyży i kapliczek przydrożnych w gminie Pysznica, 2013, pod red. Beaty Biały i Lidii Prawica, Gmina Pysznica
Rozalia Rostek, Pyszne smaki pysznickiej ziemi, 2013, Towarzystwo Regionalne Ziemi Pysznickiej im. Ks. Władysława Szubargi
Album Gmina Pysznica, 2010, pod red. Beaty Biały, Wyd. SZTAFETA
Garbacz Dionizy, Ogiński Janusz, JASTKOWICE kościół i parafia, 2007, Wyd. Sztafeta
Archeologia Kotliny Sandomierskiej, 2005, pod red. Moniki Kuraś, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Baranowski Rafał, 2005, PYSZNICA 15 lat samorządu gminnego 1990 – 2005, Urząd Gminy w Pysznicy
Bobula Mariusz, 2005, Jastkowice – Tajemnica zbrodni, opracowanie autorskie
Garbacz Dionizy, Witkowska Lila, 2001, Od Rozwadowa do Stalowej Woli, Stalowa Wola
Czopek Sylwester, 2001, Pysznica pow. Stalowa Wola stanowisko 1 – cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Socha Skarbimir, 2000, Czerwona śmierć czyli narodziny PRL, Stalowa Wola
Czopek Sylwester, 1999, Cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza w Pysznicy, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Puchalski Stanisław, 1996, Partyzanci „Ojca Jana”, Stalowa Wola
Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś, 1980, pod red. Józefa Półćwiartka, Towarzystwo Przyjaciół Regionu Lasowiackiego w Stalowej Woli
Olszewski Edward, 1979, Początki władzy ludowej na Rzeszowszczyźnie, Wyd. Lubelskie
Zabierowski Stanisław, 1975, Rzeszowskie pod okupacją hitlerowska, Książka i Wiedza
Gliński Rudolf, 1974, Martyrologia wsi rzeszowskiej, Książka i Wiedza

Artykuły:
Bąk Magdalena, Pysznica – historia i legenda [w:] Podkarpacie. Język – literatura – kultura pod red. H. Kosętki i inn., Sanok 2009.
Garbacz Dionizy, 3 Maja w Lipie w: Sztafeta nr 19 z 12 maja 2005 r.
Szymula Stanisław, Partyzant z Oddziału „Ojca Jana” w: Sztafeta nr 12 z 24 marca 2005 r.
Belcarz Bartłomiej, Orzeł z Pysznicy (I) w: Sztafeta nr 21
Belcarz Bartłomiej, Orzeł z Pysznicy (II) w: Sztafeta nr 22
Garbacz Dionizy, Spalone Zasanie w: Sztafeta nr 41 z 14 października 2004 r.
Garbacz Dionizy, Starcie pod Kochanami w: Sztafeta nr 40 z 7 października 2004 r.

Prace licencjackie i magisterskie:
Bajdas Krzysztof, 2005, Działalność organów samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Pysznica, WSE w Stalowej Woli (maszynopis pracy licencjackiej)
Drzymała Dorota, 2007, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a funkcjonowanie systemu świadczeń rodzinnych na przykładzie gminy Pysznica, WSE w Stalowej Woli (maszynopis pracy licencjackiej)
Drzymała Dorota, 2009, Analiza funkcjonowania polskiego systemu swiadczeń rodzinnych i jego ewolucja na tle systemów stosowanych w pozostałych krajach Unii Europejskiej,  ALMAMER WSE Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej)
Gębołyś Anna, 2004, Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Pysznica i jego wpływ na środowisko, Akademia Świętokrzyska w Kielcach (maszynopis pracy magisterskiej)
Kołacz-Antosik Grażyna, 1994, Zarys dziejów wsi Pysznica, WSP w Rzeszowie (maszynopis pracy magisterskiej)
Kudłacik Teresa, 2007, Społeczno-ekonomiczne aspekty pomocy społecznej na przykładzie gminy Pysznica w latach 2004-2006, WSE w Stalowej Woli (maszynopis pracy licencjackiej)
Kudłacik Teresa, 2009, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy,  ALMAMER WSE Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej)
Kumik Paweł, 2004, Gmina w procesie transformacji. Na przykładzie badań w gminie Pysznica, FWNS w Stalowej Woli (maszynopis pracy magisterskiej)
Kuziora Monika, 2005, Sposoby zwalczania bezrobocia na przykładzie gminy Pysznica, Politechnika Rzeszowska (maszynopis pracy magisterskiej)
Mech Helena, 2005, Rola samorządu lokalnego w ujęciu gminy na podstawie badań w gminie Pysznica, FWNS w Stalowej Woli (maszynopis pracy magisterskiej)
Pędrak Anna, 2007, Rola inwestycji zagranicznych w Polsce, WSE w Stalowej Woli (maszynopis pracy licencjackiej)
Pędrak Anna, 2009, Analiza inwestycji zagranicznych w Polsce,  ALMAMER WSE Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej)
Podgórski Damian, 2004, Rola inwestycji w Strategii rozwoju gminy Pysznica w latach 2000-2003, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli (maszynopis pracy licencjackiej)
Ragan Maria, 1995, Społeczny wymiar samorządu gminnego na przykładzie Gminy Pysznica, FWNS KUL w Stalowej Woli (maszynopis pracy magisterskiej)
Ragan Maria, 1998, Zarys dziejów szkoły w Pysznicy do 1945r., WSP w Krakowie (maszynopis pracy dyplomowej)
Sznaikart Anna, 2006, Możliwości i wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju gospodarczego gminy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna (maszynopis pracy licencjackiej)
Szot Małgorzata, 2004, Ocena gospodarki budżetowej na przykładzie gminy Pysznica, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli (maszynopis pracy magisterskiej)
Tofil Edyta, 2006, Sylwetka pedagoga i działaczki społecznej na przykładzie Marii Wandy Bourdon: 1890 – 1983 Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, 2006, (maszynopis pracy magisterskiej)
Zięba Justyna, 2004, Gospodarka finansowa gminy Pysznica w latach 2000-2002, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie ( maszynopis pracy magisterskiej)

Kroniki szkolne:
Inwentarz szkolny – Pysznica 1875 – 1915
Kronika szkolna – Brandwica obejmuje lata 1911 – 1980
Kronika szkolna szkoły podstawowej w Krzakach 1925 do 1967

Pozostałe publikacje:
Cmela Bronisław, 1986, PYSZNICA – Wieś ongiś królewska, Rzeszów

Print Friendly, PDF & Email