Zastępca Wójta Gminy

Zastępcą Wójta Gminy Pysznica jest Pan Aleksander Jabłoński.
Funkcję Zastępcy Wójta Gminy Pysznica pełni od 4 maja 2011 roku.
Kontakt: tel. 15 841 01 02, e-mail: ajablonski@pysznica.pl

Print Friendly, PDF & Email