Wójt Gminy

Wójtem Gminy Pysznica od dnia 1 grudnia 2006 r. jest Tadeusz Bąk
Od 1988 r. kierownik Referatu Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Pysznicy.
Radny Rady Gminy Pysznica w latach 1994-2002.
Od 1994 r. do grudnia 2006 r. pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Pysznica.

Kontakt: tel. 15 841 00 04, fax: 15 841 00 17, e-mail: ug@pysznica.pl

Print Friendly, PDF & Email