Sudoły

Lucyna Sudoł – pełni funkcję sołtysa od 2015 roku

Skład obecnej Rady Sołeckiej : Lucyna Kuziora, Krystyna Sudoł, Stanisław Szewczyk, Michał Młynarski, Henryk Polański, Tadeusz Jachim, Anna Habigier

Liczba mieszkańców: 386 osób

Zasoby sołectwa: budynek po byłej szkole oraz zadbane pastwisko, sołectwo jest małe ale ma bardzo aktywnych mieszkańców, którzy chętnie włączają się we wszelkie przedsięwzięcia zaproponowane przez Panią Sołtys.

W skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011-2015 wchodzili:
Tadeusz Jachim, Jerzy Młynarski, Aneta Sudoł, Stanisław Sudoł, Stanisław Szewczyk, Robert Trawiński

Sołectwo Sudoły działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Swym zasięgiem obejmuje część wsi Pysznica: ul. Błonie, ul. Poprzeczna, ul. Sanowa.

Zebrania wiejskie [zobacz]

 

Print Friendly, PDF & Email