Studzieniec

Czesław Wojtyna – pełni funkcję sołtysa od 2003 roku

Skład obecnej Rady Sołeckiej : Barbara Kuziora, Krzysztof Sudoł, Mirosław Kata, Józef Kuziora, Józef Herdzik

Liczba mieszkańców: 337 osób

Zasoby sołectwa: położenie w środku lasów w otoczeniu malowniczej rzeki Gilówki i Łysej Góry najwyższego wzniesienia na terenie gminy – 189 m n.p.m.

W skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011-2015 wchodzili:
Roman Wala, Mirosław Kata, Józef Herdzik, Mariusz Kuziora, Tadeusz Lichwiarz.

Sołectwo Studzieniec działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Obejmuje swym zasięgiem wieś Studzieniec i Kuziory – przysiółek wsi Jastkowice.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email