Pysznica

Janusz Bąk pełni funkcję sołtysa od 2003 roku

Skład obecnej Rady Sołeckiej: Stanisław Bąk, Józef Dziuba, Elżbieta Drelich, Tadeusz Stanowski, Tadeusz Kołodziej
Liczba mieszkańców: 3243 osoby
Zasoby sołectwa: jako stolica gminy stanowi swoiste centrum administracyjno-kulturalne, dobra infrastruktura techniczna w całym sołectwie zachęca do osiedlania się na tym terenie.

W skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011-2015 wchodzili:
Witold Sudoł, Józef Dziuba, Józef Portka, Danuta Byra, Stanisław Bąk, Kazimierz Parys

Sołectwo Pysznica działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Obejmuje swym zasięgiem wieś Pysznica bez Sudołów, Olszowca i Piskorowego Stawu.

Zebrania wiejskie [zobacz]

zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email