Olszowiec

Jakub Kapuściński – pełni funkcję sołtysa od 2011 roku

Skład Rady Sołeckiej: Kazimierz Tofil, Michał Piotrowski, Rafał Sagan, Leszek Kornacki, Stanisław Siuta
Liczba mieszkańców: 572 osoby
Zasoby sołectwa: zabytkowa kaplica z końca XVIII w.- najstarszy tego typu obiekt na terenie gminy.

W skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011-2015 wchodzili:
Jan Cholewiński, Jan Wołoszyn, Kazimierz Tofil, Krzysztof Jasiński, Dorota Herdzik

Sołectwo Olszowiec działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Obejmuje swym zasięgiem część wsi Pysznica: ul. Krótka, Piaskowa, Rędziny, Żwirowa i część ul. Wolności – numery od 1 do 110.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email