Olszowiec

Jakub Kapuściński pełni funkcję sołtysa od 2011 roku

Rada sołecka: Jan Cholewiński, Michał Piotrowski, Zenon Sagan, Stanisław Siuta, Grzegorz Zastawny

Liczba mieszkańców stan na 30 kwietnia 2019 r.:

Zasoby sołectwa: zabytkowa kaplica z końca XVIII w.- najstarszy tego typu obiekt na terenie gminy.

Sołectwo Olszowiec działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Obejmuje swym zasięgiem część wsi Pysznica: ul. Krótka, Piaskowa, Rędziny, Żwirowa i część ul. Wolności – numery od 1 do 110.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Poprzednie kadencje:

Skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019: Kazimierz Tofil, Michał Piotrowski, Rafał Sagan, Leszek Kornacki, Stanisław Siuta

Liczba mieszkańców w 2017 r.: 572 osoby.

Skład Rady Sołeckiej w latach 2011-2015: Jan Cholewiński, Jan Wołoszyn, Kazimierz Tofil, Krzysztof Jasiński, Dorota Herdzik.

Zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email