Krzaki-Słomiana

Bogusław Drąg – sołtys od 2011 roku

Skład obecnej Rady Sołeckiej : Tadeusz Sobiło, Tadeusz Kowalik, Henryk Tkacz, Roman Słomiany, Sławomir Smalisz, Maciej Sobiło, Franciszek Drąg

Liczba mieszkańców: 1113 osoby

Zasoby sołectwa: dobrze wyposażona szkoła z salą sportową i wielofunkcyjnym boiskiem przyszkolnym, aktywnie działające Stowarzyszenie Kobiet Słomianej

W skład Rady Sołeckiej w kadencji 2011-2015 wchodzili:
Tadeusz Sobiło, Tadeusz Kowalik, Adam Sobiło, Henryk Powęska, Henryk Tkacz, Wojciech Grzybowski, Adam Jastrząb, Michał Sobiło

Sołectwo Krzaki – Słomiana działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Obejmuje swym zasięgiem Krzaki, Kniejkę, Słomianą oraz Piskorowy Staw – przysiółek wsi Pysznica.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email