Kłyżów

Józef Smalisz pełni funkcję sołtysa od 1999 roku

Skład obecnej Rady Sołeckiej : Jan Maślach, Andrzej Dybka, Antoni Marchut, Marta Pawleniak, Bronisław Ślusarczyk

Liczba mieszkańców: 1281 osoby

Zasoby sołectwa: dobra infrastruktura, dobra komunikacji MKS, bliski dostęp do Stalowej Woli i Niska

W skład Rady Sołeckiej kadencji 2011-2015 wchodzili:
Małgorzata Siek, Jan Maślach, Józef Siek, Roman Podgórski, Stefan Maślach

Sołectwo Kłyżów działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Swym zasięgiem obejmuje wieś Kłyżów.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email