Jastkowice

Czesław Pyz pełni funkcję sołtysa od 2007 roku

Skład obecnej Rady Sołeckiej : Janusz Kiełb, Bogdan Kuziora, Jan Mudy, Stanisław Kowalik, Jan Paleń, Wiesław Ludyjan

Liczba mieszkańców: 2834 osoby

Zasoby sołectwa: największe sołectwo jeśli chodzi o powierzchnię w tym znaczny obszar terenów leśnych, parkiem krajobrazowym Lasy Janowskie oraz z rezerwatem „Jastkowice”.

W skład Rady Sołeckiej kadencji 2011-2015 wchodzili:
Tadeusz Bajdas, Janusz Kiełb, Stanisław Kowalik, Bogdan Kuziora, Henryk Ludjan, Jan Mudy

Sołectwo Jastkowice działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w 2003 roku. Swym zasięgiem obejmuje wieś Jastkowice z przysiółkami, z wyłączeniem przysiółka Kuziory.

Zebrania wiejskie [zobacz]

Zdjęcia: Mieczysław Ziarno

Print Friendly, PDF & Email