Chłopska Wola

Krzysztof Skrzypek – sołtys od 2007 roku

Skład obecnej Rady Sołeckiej : Anna Partyka, Sławomir Chyła, Janusz Krzowski, Tadeusz Moskal, Henryk Skrzypek

Liczba mieszkańców: 174 osoby

Zasoby sołectwa: atrakcyjne położenie nad Sanem i Bukową w pobliżu Stalowej Woli, dobra infrastruktura techniczna w całym sołectwie, coroczne wydarzenia kulturalnie i sportowe organizowane na terenie sołectwa

W kadencji 2011-2015 w skład Rady Sołeckiej wchodzili:
Krzysztof Mierzwa, Anna Partyka, Sławomir Chyła, Henryk Skrzypek, Tadeusz Moskal

W kadencji 2007 – 2011 w skład Rady Sołeckiej wchodzili:
Sławomir Chyła, Dariusz Kozłowski, Krzysztof Mierzwa, Monika Pyz, Henryk Skrzypek

W poprzednich latach funkcję sołtysa sołectwa Chłopska Wola pełnili:
2003 – 2007 Tadeusz Kołpa
1995 – 2003 Mieczysława Kołpa
1976 – 1994 Krystyna Partyka
1970 – 1976 Jan Pasieka
Jan Błażejowski
Walenty Gorczyca
Tomasz Pasieka

Zebrania wiejskie [zobacz]

Zdjęcia: M. Ziarno

Print Friendly, PDF & Email